Dagbeleving

Dagbeleving Willemshoeve

Wie zijn wij?

Dagbeleving Willemshoeve is een initiatief van Jeroen Meeder. Al jaren droomt hij van een eigen locatie voor mensen met dementie. Een plek om zoveel mogelijk geluksmomenten te beleven en onderdeel te blijven van de samenleving. Maar ook een plek waar hij als opleider bijeenkomsten voor zorgprofessionals kan organiseren. Mensen met dementie kunnen daar een rol bij spelen. Jeroen Meeder is ook eigenaar van StudieArena. In deze rol leidt hij zorgprofessionals op die graag willen leren hoe zij meer persoonsgerichte ondersteuning kunnen bieden voor mensen met dementie. Met volle aandacht voor het welzijn van iedere persoon. Alle kennis en ervaring die hier daarbij heeft opgebouwd, past hij nu toe bij de Dagbeleving.

Ook is hij een van de initiatiefnemers voor de oprichting van een Herenboerderij in Soest en omgeving. Waar sinds de start van de boerderij een levendige community is ontstaan. Al snel zag Jeroen de meerwaarde die de bestaande lokale gemeenschap, in combinatie met de natuurlijke omgeving van de Willemshoeve, zou kunnen bieden voor ook mensen met dementie. Door de verschillende initiatieven met elkaar te verbinden wil hij mensen met dementie betrokken houden bij de samenleving en ook hen de mogelijkheid bieden om te genieten van deze fijne plek.

Aanmelden

Partners

In samenwerking met

Amaris Zorggroep

Samen ouderenzorg anders vormgeven

Dagbeleving Willemshoeve werkt samen met de Amaris Zorggroep. Medewerkers van Amaris verlenen de gewenste zorg en ondersteuning aan de mensen die hier Dagbeleving zullen ervaren. Amaris zet met dit initiatief in op toekomstbestendige zorg. Mensen met dementie blijven actief en in contact met de maatschappij. Daarmee kunnen we intensievere vormen van zorg voorkomen of uitstellen.

Herenboeren Willemshoeve

Zorgzame (buurt)gemeenschappen

Naast de Dagbeleving is Landgoed Willemshoeve ook het onderkomen van burgervoedselbeweging Herenboeren Willemshoeve. Bij een Herenboerderij richten 500 mensen uit de directe omgeving een kleinschalig gemengd agrarisch bedrijf op. Zij nemen een boer(in) in dienst die exclusief voor hen voedsel produceert. Dat gebeurt op duurzame wijze.

Samen van Waarde

“Deze verbinding tussen de Dagbeleving en de Herenboerderij is zeer vernieuwend”, zegt Jeroen Meeder. “Hoe mooi is het als mensen met dementie meehelpen en genieten van alle activiteiten op de herenboerderij en zo onderdeel blijven van een levendige gemeenschap. De vrijwilligers van de herenboerderij vinden het bijzonder om zo een steentje bij te dragen aan een meer dementie-inclusieve samenleving.”

Het team

Onze medewerkers

Ons team bestaat uit bevlogen mensen die zich in het bijzonder willen inzetten voor mensen met dementie en hun naasten.

Directeur

Jeroen Meeder

Jeroen is de initiatiefnemer van de Dagbeleving. Daarnaast organiseert hij scholing voor zorgprofessionals in hoe zij meer aandacht kunnen besteden aan het welzijn en leefplezier van mensen met dementie.

Welzijnscoach

Yvonne van de Veen

Yvonne heeft al ruim 10 jaar ervaring in de zorg voor mensen met dementie. Yvonne is creatief, een echte regelaar, gezelligheidsmens en dol op koken. Het behoud van eigen regie voor mensen met dementie vindt zij heel belangrijk.

Allemansvriend

Tommy

Tommy brengt ons veel leefplezier en is een echte allemansvriend.

“Onze droom is een plek waar mensen met beginnende en meer gevorderde dementie genieten van een actieve en zinvolle dagbesteding. We richten ons op wat mensen met dementie wél kunnen in plaats van de focus te leggen op hun beperkingen.“

~ Initiatiefnemer Jeroen Meeder

Dagbeleving Willemshoeve biedt dagbesteding voor jongere en oudere mensen met een beginnende of meer gevorderde vorm dementie. Ook bieden wij een plek voor mensen met een vorm van niet-aangeboren hersenletsel.

Wij hebben gekozen voor de naam Dagbeleving, want we willen onze bezoekers vooral een waardevolle beleving van de dag bieden. Niets moet, alles mag op de Willemshoeve. De nadruk ligt op samen een fijne dag beleven. Zorg is hooguit ondersteunend.

Op Dagbeleving Willemshoeve krijgen mensen met dementie de vrije ruimte om door de struintuin te lopen, mee te helpen koken, te helpen bij het oogsten op het land of hout te bewerken of heerlijk te ontspannen. Boerenbedrijf én een bijzondere beleving voor mensen met dementie vullen elkaar prachtig aan.

Als bezoeker kom je rond 10.00 uur aan met de taxi. Met een kopje koffie nemen we samen de krant door. Daarna ga je in kleine groepjes aan de slag. De een kiest voor een wandeling in de struintuin, de ander geeft de dieren te eten en weer een ander timmert in de werkplaats of helpt met koken.

Onze missie

Dagbeleving Willemshoeve biedt mensen met dementie een plek, waar je een fijne dag beleeft. Waar je je prettig en nuttig voelt. Waar je gezien wordt en er aandacht is voor wat je, ondanks de dementie, nog wel kan. Een plek waar je sociale contacten opdoet met andere mensen met dementie en inwoners uit de omgeving.

Samen zo veel mogelijk geluksmomenten ervaren, dat is ons motto. Waarbij je geniet van de natuurlijke omgeving en kan deelnemen aan allerlei activiteiten. Waar ruimte is voor ontspanning en genieten van de planten en dieren op de boerderij. De activiteiten op de Dagbeleving dragen daaraan bij, zoals bewegen, muziek, koken, kunstzinnige activiteiten met zingeving, ontspanning, ontmoeting en koken.

Aanmelden

Boerderij

De locatie

De Dagbeleving vind je in de Willemshoeve in Soest, op de grens met Baarn. Voor veel mensen uit de omgeving bekend als de boerderij met de rode luikjes aan de Jachthuislaan, gelegen naast Paleis Soestdijk.

Locatie bekijken

Willemshoeve

De geschiedenis

De Willemshoeve is genoemd naar koning Willem II, die de boerderij rond 1834 liet bouwen. De Willemshoeve hoorde dan ook lange tijd bij paleis Soestdijk. Vanaf 1999 was de boerderij een paardenpension. Nu is Landgoed Willemshoeve een inspirerende locatie voor gezond en duurzaam voedsel, dagbeleving voor mensen met dementie en educatie 

Meer lezen

Informatie

Voor familie en naasten

Wij vinden het heel belangrijk om goed samen te werken met jou, familie of andere naasten van onze bezoekers. Jij kent jouw partner, naaste, vader of moeder immers het beste. Door goed met jou af te stemmen zorgen we samen voor een zo prettig mogelijke dag van onze bezoekers.

Activiteiten en betrekken

Als familielid, vriend of andere naaste ben je altijd welkom voor een koffie of een gezamenlijke activiteit op de Willemshoeve.

Afstemming en samenwerken

Iets willen weten, een wens of iets anders dat om afstemming vraagt? Bespreek het met ons. Wij willen zo goed mogelijk aansluiten bij de persoon met dementie.

Voorlichting en educatie

Wij organiseren maandelijks een avond voor familie en naasten, waarbij we met elkaar in gesprek gaan over thema’s die jullie als naasten belangrijk vinden of meer over willen weten.

Onvergetelijke Kookclub

Mee koken? Maandelijks organiseren wij op de Willemshoeve een kookavond, waarbij we de familie/naasten en de bezoeker met dementie uitnodigen om samen te koken en gezellig te eten.

Mogen wij je onze nieuwsbrief toesturen?

Dan ben je altijd als eerste op de hoogte over de ontwikkelingen van Dagbeleving Willemshoeve.

Nieuwsbrief